Міжнародний Центр Розвитку Ділової Етики


DilovaEtikaz-min

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР

РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ

 

Мета діяльності:

Cприяти розвитку моральної свідомості фахівців різних галузей та підвищенню рівня корпоративної соціальної відповідальності вищих технічних навчальних закладів, промислових підприємств й інших організацій.
Основні завдання діяльності:

♦ Проведення наукових досліджень в галузі психології моральності, психології лідерства, ділової етики та соціальної відповідальності.

♦ Участь у міжнародних дослідницьких проектах з означених проблем.

♦ Встановлення партнерських відносин з організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток моральної свідомості громадян України та розвитку КСВ підприємств.

♦ Підготовка проекту етичного кодексу НТУУ “КПІ” та проведення його громадського обговорення.

♦ Підготовка приєднання НТУУ “КПІ” до Глобального Договору ООН.

♦ Сприяння імплементації у навчальний процес підготовки студентів дисциплін “Соціальна відповідальність в інженерії”, “Етика бізнесу”, “Людські стосунки”.
Директор – к.психол.н., доцент Винославська Олена Василівна,

Заступник директора – к.філос.н. Сингаївська Алла Михайлівна,

Тел..: +38 044 406-84-53, e-mail: pptu@kpi.ua