Форум 2015


Громадянська Платформа Нова Країна
Комітет з етики та гуманітарної експертизи

Міжнародний центр розвитку ділової етики НТУУ „КПІ”

Рада громадських організацій України

ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

 

Програма

XV Київського міжнародного Форуму

 

23-24 травня 2015 року  м. Київ, Україна

Склад Ради громадських організацій України,

що проводять ХV Київський Форум 2015 р.

Українська асоціація з біоетики
Культурно-освітній фонд «За покликом серця», Київ
Фонд духовного розвитку «АНК», Київ
Громадянський інститут лідерства, Київ
УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА РЕСПУБЛІКА

Українська академія цілісного світогляду

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ, ЛЮДИНИ ТА СІМ’Ї «СІН»

Еколого-культурний центр «Київський дар»

Міждисциплінарний центр психолого-інноваційної

культури, Львів

Громадянська платформа Нова Країна

Інститут громадських стратегій, Київ

Інститут вивчення щастя , Київ

Нова генерація українських науковців, Київ

Громадська рада при міністерстві закордонних справ України

Громадська рада при міністерстві культури України

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРЖА ГУДМАНА

Оргкомітет:
Андрієвська Н. В. Громадянський інститут лідерства
Бензіонович Н.І. Українська академія цілісного світогляду
Березанська Н. І. Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Винославська О. В. Міжнародний центр розвитку ділової етики НТУУ „КПІ”
Гавриленко С.Й. Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Декар О. Ю. Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Кожина А.В. Інститут громадських стратегій
Крак А. Громадянська Платформа Нова Країна
Опря С. Громадянська Платформа Нова Країна
Петюшенко Л. М. Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»
Стебельська О.С. Нова генерація українських науковців
Тарасов О. М. Благодійний фонд «За покликом серця»

ХV Київський міжнародний Форум

ШЛЯХИ Духовного розвитку
людини та суспільства

Український Дім, Київ, Хрещатик, 2,

ПРОГРАМА

23 травня 2015 року

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників, зала 2 пов.

10.00 – 10.30. ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ.

Гавриленко С.Й., співголова Оргкомітету Форуму

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: Київмісьрада, Громадська рада при Міністерстві закордонних справ України, Громадська рада при Міністерстві культури України, Українська Духовна республіка

 

10.30 – 13.00. Перше пленарне засідання

Ведучий Сергій Опря, Громадянська платформа „Нова Країна”

Духовні основи здоров’я та освіти

 

Д-р Ананта Кришна, Місія ЕК, Вішакнапатам, Індія.

ГРАЮЧЕ ЛЮДСТВО

Нікітін В. А., доктор культурології, Президент Українського педагогічного клубу, Проект Foundation for future

ШЛЯХ ДОСЯГНЕННЯ ЄДНОСТІ

о.Виктор Веряскин, Митрополит Київський і усієї України АПЦ, док. богословських наук, кавалер орденів св. Архістратига Михаїла і св. Князя Володимира, Сімферополь

УКРАЇНА — НОВИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Володимир Чеповий, письменник, засновник Інституту вивчення щастя

ЕТИКА НЕНАСИЛЬСТВА ЯК ШЛЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧЕРЕЗ ЗАГАЛЬНЕ

Шабанова Ю. А., д.філос.н., професор, Національний гірський університет, Дніпропетровськ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДУХОВНА ПРАКТИКА

Пустовіт С.В. д.філос.н., проф., зав. каф. філософії НМАПО імені П.Л. Шупика, Українська асоціація з біоетики.
13.00 – 14.00. Обідня перерва

14.00 – 16.00. Робота по секціях

 

Секція №1: Громадянське суспільство: актуальні зміни в системі цінностей. Ведуча Наталя Андрієвська, Громадянський інститут лідерства

 

МЕТАПРОГРАМУВАННЯ – ВИХІД ЗА МЕЖІ ВЛАСНОЇ ОБМЕЖЕНОСТІ

Андрієвська Н.В., Громадянський інститут лідерства, Київ.

ГАРМОНІЙНА АКМЕ-ЛЮДИНА — НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ

Антонов В.М., Національний Технічний Університет України «КПІ», Українсь­ка Академія Акмеології, Київ,

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ БІОЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНО­МІЧ­НОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Гордієнко О.В., Українська асоціація з біоетики (УАБ); Етична комісія (ЕК) НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ

ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ – ЗАСАДА ГУМАНІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Гур В.І., НТУУ „КПІ”, Київ

Волонтерський рух: час дій, чаС змін. Декар О.Ю., психолог-валеолог, Українська асоціація фахівців з подолання психотравмуючих подій, Українська спілка психотерапевтів, Комітету з етики та гуманітарної експертизи.

ОСВІТА В МЕХАНІЗМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. Канафоцька Г.П., старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування. Київський університет ринкових відносин.

ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. Ліхашва А. Л., ГО «Право на гідне життя»

Пріоритети сучасного розвитку культури регіонів України: актуальні зміни в системі цінностей. Садовенко СМ., кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, с.н.с., заступник директора з нвуково-технічної роботи УЦКД, доцент НАККіМ, заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Право, мораль, духовність як основні принципи формування громадянського суспільства. Матьора М.І., почесний голова Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації, заслужений юрист України, голова Союзу юристів України Київського осередку.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Ціпурінда В.С., к.э.н., доцент КНТЕУ, Українська академія Універсології

 

Секція № 2: Моральні, соціо-культурні та релігійні засади політики

Ведуча Наталія Березанська, Культурний фонд Анк

 

ТКАТИ ВІЗЕРУНОК ВЛАСНОГО ЖИТТЯ. Березанська Н.І., Комітет з етики і гуманітарної експертизи.

Депутатська етика як чинник демократизації політич­ного життя. Василевська Т.Е., професор кафедри державної служби та кадрової політики, доктор наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Цілісна особистість як фактор побудови ефективних взаємин між владою та громадою. Верхман Ю.Я., президент ОО «Европейской Блок», зам. главы комитета по работе с международными организациями Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины, член исполнительного комитета Федерации футбола г. Киева

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНА ПОТРЕБА. Гавриленко С. И., к.ф.-м.н., доцент, Комітет з етики і гуманітарної експертизи.

ВІЗІЯ ПЕРСПЕКТИВ НАУКИ В ПАРАДИГМІ ПРИРОДОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ. Заец Р. В., ЦИПИН НАНУ, ст. науковий співробітник, к.э.н.

ОСОБА ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА : ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ. Кислова Л. Ю., заступник голови Громадської ради при Министер-стве закордонних справ України, голова Президії МГО «Реформація», PhD у сфері державного управління.

Формування цілісної особистості в умовах культуроло­гічних відносин. Ліфінцева Г.О., старший викладач, завідувач практики НАККіМ.

РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПОТРЕБА ЧАСУ. Огірко О.В., НУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, м. Львів

ЕКОЛОГІЯ — ЦЕ ВИГІДНО. Петроченков В. Г., к.т.н.

ОСНОВИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ СОЦІУМУ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ. Петюшенко Л.М., к.т.н., директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї “СІН”.

Секція № 3: Просвіта, освіта, виховання – творення нової людини

Ведучий Едуард Помиткін, Інститут освіти дорослих

 

ЕКОСИСТЕМА ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ І СУЧАСНА ОСВІТА. Анацька Н.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНА АКМЕ-ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТЬ ГАРМОНІЙНОЇ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Антонов В.М., професор, доктор техн. наук, Академік Української Академії Акмеології, НТУУ КПІ

ДОСВІД ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВОЛОНТЕРІВ. НА ПРИКЛАДІ ГО „ДОНБАС СОС”. Артемчук В.В., Координатор програм навчання волонтерів, м.Київ

Чорне Сонце як символ творення нового життя. Коваленко Л.В., Київ

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ПЕДКОЛЕКТИВУ. Нідзієва В.А., директор гімназії №117 імені Лесі Українки м.Києва

РОЗУМІННЯ ЛІДЕРСТВА З ПОЗИЦІЇ СЛУЖІННЯ ЛЮДЯМ. Ніколаєва О. М., президент БО «Новий погляд». Експерт ГР при МЗС. Магістр технічних наук у сфері управління програмами.

РОЗУМІННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК СПОСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. Ніколіна-Шурайц Т. Н., президент міжнародної БО «Місія можливості». Педагог, психолог.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ. Островерх А.Є., Харківський національний універси­тет імені В. Н. Каразіна

Розвиток духовного потенціалу вчителя та учня в системі освіти України. Помиткін Е.О., д.пед.н., Інститут освіти дорослих.

ФОРМУВАННЯ ОСОБИ ЯК УНІКАЛЬНОСТІ В ГРОМАДСЬКОМУ ПРОЦЕСІ. Шатунів В. А., голова правління ГО «Центр мистецтв і духовної культури »Образ«, Заступник глави правління ГО »Щаслива батьківщина«, Член ГР при Білоцерківському міськвиконкомі, при Міністерстві культури України, при Міністерстві соціальної політики України

Секція № 4: Мистецтво бути щасливим у світі, що змінюється

Ведучий Сергій Опря, Громадянська Платформа Нова Країна

СТВОРИ СЕБЕ НОВОГО У МІНЛИВОМУ СВІТІ. Бєлова Е. Н., співзасновник і керівник Коучинг центру «Liberty», Президент ВГО «Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації», керівник команди тренерів ГО «Університет життя».

МИСТЕЦТВО БУТИ ЩАСЛИВИМ В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЖИТТЯ. Клаунинг О. В., громадський діяч, президент ГО «Табула раса».

ШКАЛА ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ ЩАСТЯ. Костіна Е.В., член ГО «Университ життя».

ТАЄМНИЦЯ «АЛХІМІЇ ЗЛА» МАКСИМІЛІАНА ВОЛОШИНА. І.В. Левичев, Київ

НАЙВЕЛИЧНІША КОСМІЧНА ПОДІЯ СУЧАСНОСТІ. Ползикіна В.І., просвітницький проект «Портал Космічної Культури»

Людське серце як центр духовного пізнання та самопізнан­ня (синергетичний підхід). Тюріна Тамара, доцент кафедри социологии и социальной работы НУ «Львовская политехника»

«ФІЛОСОФІЯ ЩАСТЯ» ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Холодова Лариса, маг. філ. наук, член академії Універсології,

Мистецтво бути щасливим. Шевченко Н.Ю., президент МБФ «Відродження духовності нації»

ФОРМУЛА ДОСЯГНЕННЯ ЩАСТЯ. Шипуліна В. А., проект-менеджер ГО «Університет життя», член ГО «Табула раса».

16.00 -17.30. ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

 

МОЄ УЯВЛЕННЯ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Винославська Олена Василівна, проф. НТУУ КПІ

Лідерство-служіння

Канафоцька Галина Павлівна, Київський університет ринкових відносин.

РОЗКРИТТЯ ЕНЕРГІЇ ЛЮБОВІ І СВІТЛА ЧЕРЕЗ РОБОТУ ІЗ СТИХІЯМИ

Бензіонович Наталія Іллівна, заст. ген. директора УАЦС

СНОВИДІННЯ НАЯВУ. ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ СПРАВЖНЬОГО

Лілія і Сергій Райченко. ГО «Культура», Луганськ
24 травня 2015 р.
9.30 – 10.00. Реєстрація учасників

10.00 – 12.00. Робота по секціях

 

Секція №5: ЕТИЧНІ ВИМІРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНО­ГО ПРОСТОРУ. Ведуча Олена Винославська, НТУУ «КПІ»

Етичні проблеми використання інформаційно-комунікацій­них технологій та їхній вплив на здоров’я користувачів. Винославська О.В., Міжнародний центр сприяння розвитку ділової етики, проф. НТУУ КПІ

Уявлення студентської молоді про зміст поняття «українська душа». Винославська О.В., Міжнародний центр сприяння розвитку ділової етики, проф.. НТУУ КПІ, Римський Роман, студент НТУУ КПІ

Гендерні особливості виявлення підприємцями професійної моральності. Кононець М.О., к.псих.н., доцент НТУУ КПІ

Шанування полікультурних відмінностей між людьми як показник взаємозбагачення суспільства. Крец Г.М., PhD в сфері міжнародні відносини, глава ГО «Допомога і Милосердя», член ГР при Міністерстві культури

Цінність слова для побудови взаємовідносин між людьми та успішного соціуму. Несен О.П., експерт Комітету з питань формування міжнародного іміджу України ГР при МЗС України, голова правління ГО «Славне життя».

НОВИЙ СВІТ — НОВІ СТОСУНКИ. Новицька Л.В., психолог, директор благодійного фонду «АУТ».

УНІВЕРСАЛЬНА ЛЕКСИЧНА СИСТЕМА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЛАЙЯ-ЦЕНТРОВ І ОСНОВА МОВИ МАЙБУТНЬОГО, Орєхов К.Ю., МНШУ, Інститут розвитку нестандартного мислення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ — НОВА МОДЕЛЬ МІЖЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН. Стогній О.М., PhD в сфері міжнародні відносини, голова ГО «Країна Життя», член ГР при Міністерстві культури.

ПРОФАНАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Сусська О.О., канд. філол. наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю, психології і педагогіки. НУ «Києво-Могилянська Академія»

СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОММУНИКАТИВНО-ИНФОРМАЦійного ЦЕНТРУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПРОГРАМ. Ціпурінда О.О., Українська академія Універсології
Збори Українського осередку Європейської мережі ділової етики. Винославська О.В., Міжнародний центр підтримки ділової етики

Секція № 6: ДУХОВНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Ведуча Наталія Бензіонович, Українська академія цілісного світогляду

РОДОВІ КОРЕНІ — ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я. Бензіонович Н.І., психолог, зам.ген. директора УАЦМ

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Гончаренко М.С. , Куйдіна Т.М. , Новікова В.Є. , Чикало Т.М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

БІОЕТИЧНІ ЗАСАДИ І МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ САМОВРЯДНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ (НАЦІОНАЛЬНОЇ) МЕДИЦИНИ. Гордієнко Олена, лікар вищої категорії, експерт Комітету з етики (ЕК) НМАПО ім. П.Л.Шупика;

РІВНІСНІСТЬ РОЗУМУ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Павлов В.Г., ЕКЦ „Київський дар”, Київський обласний центр гуманної педагогіки

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ. Петюшенко Людмила, к.т.н., директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї “СІН”, Київ

ОЧІ — ВІКНА ДУШІ. Пецух В. М., провідний фахівець УАЦМ

ЛЮДИНА В ПОТОЦІ ЗМІН. Попова Л. А., д.мед.н., проф., НМАПО ім.. П. Л. Шупика.

ДУХОВНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Лілія і Сергій Райченко. ГО «Культура», Луганськ.

ЗДОРОВ’Я – ЦЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЖИТТЯ. Шеремет Ю.С., викладач, ГО „Пробудження”, Київ

Творча майстерня №5. Почути іншого

Крак Андрій, координатор напрямку „Духовність і культура” Громадянської Платформи Нова Країна, волонтер

Творча майстерня №6. РАБОТА С КОМПЛЕКСАМИ СТРАХА

Струшко Александра Владимировна, психолог, УАЦС

12.00 – 12.30. перерва
12.30 – 14.30. Друге пленарне засідання

 

Ведуча Наталя Андрієвська, Громадянський інститут лідерства

НЕОПРАВОСЛАВІЄ І НООСФЕРА

Шилов Ю.О., академік, член Спілок письменників України та Росії

Духовність та сучасні козацькі традиції

Шевченко А.І., гетьман ВГО «Українське реєстрове козацтво», д.т.н., доктор богослов’я, професор, ректор Державного університету інформатики і штучного інтелекту, Донецьк-Київ

Україна – сприятлива можливість

Дробенко Б.Д., доктор фіз.-мат. наук, Інститут ППММ НАНУ, Львів

Ціннісні засади формування громадянського суспільства

Стебельська О.С., голова Комісії з питань культури, мистецтв та галузевої освіти ГР при Міністерстві культури України, заст. голови Комітету з питань формування між­народного іміджу України ГР при МЗС справ України, голова ГО «Арт-Креа­тив», «Нова генерація українських науковців», зав. каф. соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету ринкових відносин, кандидат мистецтвознавства.

Доля України: повернення до Судженого

Панів Г.Г., психотерапевт, Міждисциплінарний центр психолого-інноваційної культури, Львів

Еволюція цінностей людини і суспільства

Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна.
14.30 –16.00 Заключне засідання. Підведення підсумків

Звіти ведучих секційних засідань.

Дружнє слово д-ра Ананта Кришни, Місія ЕК, Вішакнапатам, Індія.

ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПроектУ Резолюції XV Форуму

МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА ФОРУМУ
Виставка художніх творів „ПЕРЛИНА СЕРЦЯ” члена Спілки художників України Валентини Чайковської
МУЗИЧНІ ВИСТУПИ:

Вокальний ансамбль „Арт-Креатив” (керівник – канд. мистецтвозна­в­ства Олена Стебельська).

Дитячий колектив «Зразковий театр пісні «Ладоньки» (керівник – канд. пед. наук Світлана Садовенко).

Сонячний бард Олександр Тарасов.

Флейтист Валентин Іонов

 

 

Громадянська Платформа Нова Країна

Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Міжнародний центр розвитку делової етики

Рада гомадських організацій України

Резолюція

П’ятнадцятого міжнародного Форуму

ШЛЯХИ ДУХОВНОГО
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

Київ, 23 — 24 травня 2015р.

Основна мета Форуму — об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського суспільства в Україні. Суть цих заходів – змінити моральну парадигму нашого суспільства, виробити спільними зусиллями систему цінностей, на якій будуватиметься гідна Україна, окреслити шляхи, що ведуть до духовної скарбниці людства.
Форум поставив та обговорив такі актуальні для сьогодення України питання:

Громадянське суспільство: актуальні зміни в системі цінностей.

Мистецтво бути щасливим у світі, що змінюється.

Моральні, соціо-культурні та релігійні засади політики.

Релігійна злагода як потреба часу.

Екосистема планети Земля і роль людини.

Етичні виміри інформаційно-комунікативного простору.

Просвіта, освіта, виховання – творення нової людини.

Духовні основи здоров’я.

Волонтерський рух як відповідь на виклики сучасності.
Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов’язку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських організацій, що об’єднує діячів громадянського суспільства і розробляє не лише світоглядні концепції нової України, але й суто практичні заходи їх реалізації.

На Форумі було зроблено 55 доповідей, виступів, повідомлень, проведено 6 майстер-класів, було зареєстровано 120 учасників з 13 міст України (Київ, Львів, Луганськ, Ужгород, Біла Церква, Вінниця, Харків, Житомир, Одеса, Фастів, Феодосія, Чернівці) та з Індії. Учасники Форуму на заключному засіданні 24 травня 2015р. одностайно ухвалили:
Продовжити координувати роботу громадськості по наповненню змістом Системи цінностей третього тисячоліття, відобразивши в ній норми поведінки для людини та суспільства.

Підтримати діяльність етнокультурних, іноваційних, просвітницьких громадських центрів та комітетів з етики.

Втілювати наявні освітні та просвітницькі теми у навчальні програми з метою формування цілісного світогляду на основі розробленої суспільством Системи цінностей.

Підтримати ініціативу Інституту вивчення Щастя щодо внесення доповнень до Конституціі України, що забезпечать:

— кожному громадянину України Право на Щастя;

— відповідальність держави за створення умов для того, щоб людина мала можливість бути Щасливою.

Підтримати ініціативу створення Міжнародного правозахисного руху «Право на Щастя».

Підтримати ідею створення фонду «Екологія – це вигідно» та його міжнародної науково-технічноі програми «Відродження».

Розробити та втілити метод контролю за прийняттям рішень представни­ками влади:

— у системі освіти та просвіти;

— у проектах використання природних ресурсів;

— у етнокультурно-національному розвитку .

Ініціювати створення «Інституту Батьків»(«Батька та Матері») з метою відродження в украінській родині важливоі ролі батька – вихователя-вчителя духовних цінностей – та матері-берегині.

Розробити та реалізувати профілактичні заходи для зменшення або повної ліквідації шкідливого впливу інформаційно-комунікаційних технологій на психічне та фізичне здоров’я користувачів .

Підтримати ініціативу щодо створення на базі табору Молода гвардія у м. Одеса – Міжнародного духовно-інтелектуального просвітницько-освітнього та виховного дитячого центру.
Наші подальші дії:

Дану Резолюцію довести до відома законодавчих та виконавчих органів влади усіх рівнів підпорядкування.

Звернутися до громадських, волонтерських, державних організацій та бізнес-асоціацій щодо підтримки Резолюції.

Проінформувати всі представництва та посольства іноземних держав в Украіні щодо розробленої Резолюціі.

Створити постійно-діючу ініціативну групу для роботи в період між Форумами, для розробки та впровадження механізмів реалізації Резолюції.

Розробити план дій та заходів щодо виконання всіх пунктів проекту Резолюції.
Від Оргкомітету:

Андрієвська Наталія Василівна  Громадянський інститут лідерства,
Березанська Наталія Іванівна Фонд духовного розвитку «Анк»,
Винославська Олена Василівна НТУУ «КПІ»,
Гавриленко Світлана Йосипівна Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету
Опря Сергій Громадянська Платформа Нова Країна, співголова оргкомітету
Петюшенко Людмила Миколаївна Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»
Тарасов Олександр Миколайович БКПФ «За покликом серця»