Форум 2014


Институт планетарного синтеза (Женева)
Национальный техничный университет Украины «КПИ»
Українська духовна республіка
Комитет по этике и гуманитарной экспертизе
Совет общественных организаций Украини

XIV Международный форум

ЭТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

г. Київ, 23 мая 2014 року

ЗВЕРНЕННЯ

учасників круглого столу «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства»
до політичних діячів, громадських активістів, науковців, митців, освітян, молоді,
місцевих громад, людей доброї волі України

 

Завдання нашої епохи – вчасно відчути необхід-
ність нового народження і піти йому назустріч.
Олесь Бердник

Дорогі співвітчизники!

Ми, учасники круглого столу «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства», дійшли до порозуміння, що в основі кризових явищ, які переживає наша країна і вся світова спільнота, є криза моралі, викривлена системи цінностей, як індивідуальних, так і суспільних. Отже, час змін, у якому нам випала честь жити і брати участь, потребує від кожного з нас рішучих дій, покликаних призвести до нагальної докорінної зміни світогляду і тих цінностей, на яких будується наше життя. Від неконтрольованої безупинної тяги до збагачення, споживання, придбання, привласнення, що довела велику, красиву країну до кризи, до абсурду і певною мірою, до руїни, час рішуче звільнятися. Час переорієнтуватися від «ціни» — віри, що ВСЕ продається, до цінностей – упевненості, що є речі, цінніші за гроші. Нові енергії, які вирують сьогодні у світі, активують такі суспільні чинники, як спільне благо, довіра, толерантність, почуття єдності, взаємозв’язку, а найголовніше – узгоджені дії людей доброї волі.
40 років тому письменник і філософ Олесь Бердник запропонував Україні і світові ідею альтернативної еволюції та розробив програмні засади її втілення. Події останніх місяців довели, що ці ідеї є саме на часі. У вогні, крові, стражданнях, тектонічних розламах відродилася нова Україна – Небесна Україна, як називав її Олесь Бердник, — країна вільних і гідних людей. Але цю волю і гідність треба ще навчитися закріпляти у соціумі. Як втілити у буденне життя дорогоцінне досягнення народного духу? Вірний шлях – взяття на себе о с о б и с т о ї, чітко усвідомленої відповідальності. За своє життя. За свою родину. За свою країну. За свою планету. Ніхто, крім нас, не може дати нам — самореалізацію, нашій країні – процвітання, нашій планеті – мир і гармонійну співпрацю народів. Почни із себе – таким має бути наш перший крок. Знайди однодумців і дій – заради спільного блага та правильних людських відносин.
Ми закликаємо визнати пріоритет одвічних цінностей, духовних орієнтирів, пріоритет людяності та не егоїстичності. Давати, а не лише брати. Творити, а не лише споживати. Ділитися, а не лише привласнювати. Тільки так ми зможемо вижити у світі, що змінюється. Тільки так можемо мати якусь цінність для наших нащадків і для інших народів планети.
Учасники круглого столу вважають, що сьогодні для України основним ресурсом подолання кризи і духовного відродження є громадська креативна активність, що має виразити себе у розбудові багаторівневого громадянського суспільства. Народ України готовий до змін і прийняття відповідальності.
Закликаємо всіх розпочати нелегку, але неминучу роботу «перепрограмування» нашого суспільного життя – роботу одухотворення держави та її громадян.

«Час настав! Ти пробудився і пишеш своїм життям Книгу буття Святої України… Все ще попереду – у невимірності грядущого, котре почалося т е п е р. Що ж діяти? Насамперед визнати першість, вищість духовного життя над життям фізіологічним, функціональним…Вибравши такий вічний скарб, вічну цінність, Україна почне будувати своє життя в неосяжній цілині творчості, пізнання, краси, любові… Так буде!» (Олесь Бердник)

Українська духовна республіка
Рада громадських організацій України