Форум 2013


Національний технічний університет України «КПІ»
Міжнародний центр розвитку ділової етики
Інститут планетарного синтезу (Женева)
Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Рада громадських організацій України

XIII Международный форум

ЭТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

г. Київ, 23-24 мая 2013 року

Резолюція
Тринадцятого міжнародного Форуму
етичні та духовні основи розвитку людини та суспільства

Основна мета Форуму — об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, екологія, становлення громадянського суспільства в Україні.
Форум поставив та обговорив декілька актуальних для сьогодення України питань:

“Етичні засади майбутньої цивілізації”

Етичні виміри соціально-політичного та ділового життя
Етичні та духовні аспекти освітньо-виховного простору
Сучасна система соціальних цінностей. Украхнська хартія вільної людини
Збори Українського осередку Європейської мережі діловой етики

“Духовні засади здоров’я людини і суспільства”

Філософія здоров’я та розвитку людини
Відродження внутрішнього простору людини
Біосфера планети Земля і роль людини

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов’язку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських організацій.
На Форумі було зроблено 45 доповідей, виступів, повідомлень, проведено 5 майстер-класів, було зареєстровано 105 учасників з 15 міст України (Київ, Львів, Луганськ, Ужгород, Біла Церква, Вінниця, Харків, Житомир, Сімферополь, Севастополь, Одеса, Фастів, Феодосія, Чернівці) та з Росії (Москва). Учасники Форуму на заключному засіданні 24 травня 2013р. одностайно ухвалили:

  1. Підтримати та ініціативи МЦРДЕ та Українського осередку ЄМДЕ у ствердженні моральних основ та принципів у всіх сферах ділового життя України (відповідальна особа – Винославська О.В.).
  2. Підтримати діяльність Рада громадських організацій щодо підтримки та приєднання до Української Хартії вільної людини, ініціативи щодо розповсюдження інформації про Хартію.
  3. Раді громадських організацій підготувати та провести громадське обговорення для підготовки пропозицій для профільних державних установ щодо вдосконалення ціннісної орієнтації молоді у систем освіти в Україні (відповідальна – Петюшенко Л.М.).
  4. Підтримати ініціативу створення Центру гуманної педагогіки та сприяти впровадженню ідей гуманної педагогіки у систему середньої освіти України.
  5. Доручити Комітету з етики та гуманітарної експертизи продовжити збирання та систематизацію матеріалів щодо універсальних людських цінностей, які відповідають сучасним умовам виживання на планеті Земля.
  6. Підтримати ініціативу НДЦ «Духовно-екологічне забезпечення охорони здоров’я та життєдіяльності людини» (м.Тернопіль) щодо впровадження ноосфер них технологій.
  7. У роботі майбутніх Форумів сприяти підтриманню гендерного балансу та залученню молоді.

Від Оргкомітету:

Березанська Наталія Іванівна
Фонд духовного розвитку «Анк»,
Винославська Олена Василівна
НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету
Гавриленко Світлана Йосипівна
Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету
Декар Олена Юріївна
Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету
Петюшенко Людмила Миколаївна
Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»
Синьоока Майа Олофернівна
ДПЦ «Творення Світу»
Тарасов Олександр Миколайович
БКПФ «За покликом серця»