Форум 2012


Інститут планетарного синтезу (Женева)
Національний технічний університет України «КПІ»
Міжнародний центр розвитку ділової етики
Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Рада громадських організацій України

XII Международный форум

ЭТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

г. Київ, 25-26 мая 2012 року

Резолюція
Дванадцятого міжнародного Форуму
етичні та духовні основи розвитку людини та суспільства

Основна мета Форуму — об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського суспільства в Україні.
Форум поставив та обговорив декілька актуальних для сьогодення України питань:

“Етичні засади майбутньої цивілізації”

Етичні виміри соціально-політичного та ділового життя
Етичні та духовні аспекти освітнього простору
Дитина, родина, суспільство: нові парадигми  взаємовідносин
Збори Українського осередку Європейської мережі ділової етики

“Духовні засади здоров’я людини і суспільства

Енергія Нової Доби: розвиток для здоров’я людини

Відродження внутрішнього простору людини

Екосистема планети Земля і роль людини

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов’язку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських організацій.
На Форумі було зроблено 47 доповідей, виступів, повідомлень, проведено 5 майстер-класів, було зареєстровано 115 учасників з 19 міст України (Київ, Львів, Луганськ, Ужгород, Кіровоград, Крівий Ріг, Херсон, Біла Церква, Вінниця, Харків, Житомир, Сімферополь, Севастополь, Одеса, Фастів, Феодосія, Черкаси, Чернівці, Чернігів) та з Росії (Москва, Іркутськ), також брали активну участь в роботі Форуму гості з Індії, Швейцарії та Аргентини. Учасники Форуму на заключному засіданні 26 травня 2012р. одностайно ухвалили:

  1. Підтримати діяльність та ініціативи МЦРДЕ та Українського осередку ЄМДЕ у ствердженні моральних основ та принципів у всіх сферах ділового життя України (відповідальна особа – Винославська О.В.).
  2. Відзначити високий ступінь соціальної потреби пропагування корпоративної етики та соціальної відповідальності.
  3. Раді громадських організацій підготувати та провести громадське обговорення для підготовки пропозицій для МОНУ щодо вдосконалення ціннісної орієнтації молоді у систем освіти в Україні (відповідальна – Петюшенко Л.М.).
  4. Підтримати пропозицію О. Летути про створення в межах родинного поселення хутора Лисенків Корюківського р-ну, Чернігівської обл.. Заповідника родинного коріння. Сприяти створенню державної програми по виявленню подібних родинних поселень-садиб (де родини живуть в 7 поколінні) та наданню їм статусу недоторканних. Також сприяти наданню довколишній території, по наявності достатньої кількості перелічених рослин та тварин, які занесено до «Червоної книги», статусу Заповідника.
  5. Раді громадських організацій підготувати та провести громадське обговорення для підготовки пропозицій для ВР щодо зміни рядка Гімну України.
  6. Доручити Комітету з етики та гуманітарної експертизи продовжити збирання та систематизацію матеріалів щодо універсальних людських цінностей, які відповідають сучасним умовам виживання на планеті Земля.
  7. Підтримати ініціативу Міждисциплінарного центру психолого-інноваційної культури (м.Львів) щодо проведення каузальної толоки «Доля» як моделі вдосконалення самоусвідомлення для людини та спільноти.
  8. У роботі майбутніх Форумів сприяти підтриманню тендерного балансу та залученню молоді.

Від Оргкомітету:

Андрієвська Наталія Василівна
Громадянський інститут лідерства,
Березанська Наталія Іванівна
Фонд духовного розвитку «Анк»,
Винославська Олена Василівна
НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету
Гавриленко Світлана Йосипівна
Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету
Декар Олена Юріївна
Комітет з етики та гуманітарної експертизи , адміністратор
Кликова Людмила Миколаївна
Школа ландшафтної творчості «Оранта»
Петюшенко Людмила Миколаївна
Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»
Синьоока Майа Олофернівна
ДПЦ «Творення Світу»
Тарасов Олександр Миколайович
БКПФ «За покликом серця»
Тимченко Станіслав Костянтинович
НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету
Программа:

· • Этические основы будущей цивилизации.

1. Этические измерения социально-политической и деловой жизни
2. Этические и духовные аспекты образовательного пространства
3. Ребёнок-семья-общество: новые парадигмы взаимоотношений

· • Духовные принципы здоровья.

1. Энергия Новой Эпохи: развитие для здоровья человека
2. Экосистема планеты Земля и роль человека
3. Этика взаимоотношений и общения как основа здоровья

Почётный гость Форума – д-р Эккирала Анантакришна, Индия.

Проблема: Мир единого человечества приблизился: настало время мыслить категориями единой семьи, единого человечества, единой жизни. Результатом новых представлений о мире должно стать установление гармонических человеческих отношений, что найдет свое отображение во всех сферах жизни.