Форум 2010


Національний технічний університет України «КПІ» (ф-т соціології)
Інститут планетарного синтезу (Женева)
Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Рада громадських організацій України

X Міжнародний форум

ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

м. Київ, 14-15 травня 2010 року

Програма

· Майбутня цивілізація: духовні орієнтири

1. Етичні та духовні принципи освіти й виховання.
2. Дитина, родина, суспільство: нові парадигми взаємовідносин
3. Духовні виміри соціально-політичного та ділового життя

· Духовні засади здоров’я

1. Оздоровлення і розвиток екосистеми планети Земля
2. Етика взаємовідносин та спілкування як основа здоров’я
3. Енергія Нової Доби: розвиток та здоров’я людини

Проблема: Доба єдиного людства наблизилась: настав час мислити категоріями єдиної родини, єдиного життя, єдиного людства. Результатом нових уявлень про світ має стати встановлення гармонійних людських відносин, що знайде своє відображення в усіх сферах життя.