Форум 2008


Інститут планетарного синтезу (Женева)
Національний технічний університет України «КПІ»
Рада громадських організацій України

VІІІ Міжнародний форум
ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

Київ, пр-т Перемоги, 37, 1-й корпус, конференц-зал
НТУУ „Київський політехнічний інститут»
18 — 20 квітня 2008 р.

ПРОГРАМА

 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників, НТУУ „КПІ”, Наукова бібліотека, зала №14

Пленарне засідання №1
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАЙБУТНЬОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

18 квітня, початок о 10.00

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. Гавриленко С.Й., співголова Оргкомітету Форуму

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ: Варламов Г.Б., проф., проректор з виховной роботи НТУУ «КПІ», Київ
Коваленко О.П., керівник напрямку «Завтра» Міжнародного фонду «Україна 3000»
Тимченко С.К., доцент каф. філософії НТУУ КПІ, співголова оргкомітету

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ПОСЛАНИЕ ВОСЬМОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ В УКРАИНЕ. Рудольф и Алиса Шнайдер. Институт планетарного синтеза, Женева, Швейцария.

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Никитин В.А., докт. культорологии, Международный центр перспективных исследований, Киев.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИВИЛИЗОВАННОГО, НООСФЕРНОГО МЫСЛЕТВОРЧЕСТВА. Бабич В.П., доктор экон. наук, проф. Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Ассоциация ученых штата Массачусетс, Бостон, США

ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. Бинат С.Г., доктор философии, академик УТА, Межд. центр внедрения программ ЮНЕСКО, Симферополь

КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ. Кузнецова Т.В., д.псих.н., проф. МАУП

ЧЕРЕЗ НОВУ ПАРАДИГМУ МЕНЕДЖМЕНТУ — ДО НОВОГО ЛІДЕРСТВА. Галина Кана-фоцька, Освітньо-консалтингова компанія «ВІК-ХХІ», м. Київ

КИЇВ – ДУХОВНА СТОЛИЦЯ ПРАВОСЛАВНОГО СВІТУ. Пастушенко О.Д., Всеукраїнська громадська організація «ХРАН», Київ.

КУДИ ПРЯМУЄ УКРАЇНА? Карівець І.В., кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка»

Секція № 1:ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ.
ДИТИНА — РОДИНА: НОВІ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
Веде Олександр Тарасов, БФ «За покликом серця»

 

ОСВІТА, ТРАДИЦІЇ, ПОКЛИКАННЯ. Базилевич М.Д, Христенко Л.Б., Київський Національний Економічний Університет, м. Київ

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА — ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УКРАИНЫ. Гройсман Э.Н., президент общественной организации «Группа поддержки экологического осознанного родительства «Феникс», Семейный клуб «ЭЯ», г. Киев

ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОРІДНЕНОСТІ МУЗИКИ ТА ОСОБИСТОСТІ. Кузнєцова В.О., професор НАВСУ, Тимченко С.К., доц. кафедри філософії НТУУ КПІ

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЖИВОГО ОБУЧЕНИЯ, ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ. Маслов Ю. Н., Киев

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ Мартиненко Н.М., Харківський національний медичний університет

ПОЛІСТИЛІЗМ У МИСТЕЦТВІ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСІВ. Пенюк В.Б, Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

ШКОЛА НАШЕЙ МЕЧТЫ. Скрипник Л.П., Школа личностно ориентированного развития, г. Днепропетровск

ОПЫТ БАХАИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Татьяна Таран, преподаватель Киевского университета культуры

СЕМЬЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Тарасов А.Н., Тарасова Л.С., Благотворительный Культурно-Просветительский Фонд «По Зову Сердца», г. Киев

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВУЗУ. Тимченко С.К., доцент каф.філософії НТУУ КПІ

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В СІМ’Ї В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. Цюркало Т.І., НТУУ «КПІ»

ЩОДО МЕТОДИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ: РОЗКРИТТЯ ВЛАСНОГО «Я» СТУДЕНТА. Ярославцева С.В., мистецтвознавець Картинної галереї НТУУ «КПІ

Секція №2: ДУХОВНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Веде Ліана Мусатова, к.б.н., президент МБФ «Співтворчість» , Київ

ЭТИКА МЫСЛЕТВОРЧЕСТВА. Березанская Н.И., КНЭУ им. В. Гетьмана, Комитет по этике и гуманитарной экспертизе. Киев.

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР СВЯТОСТИ КАК ПОДВИЖКА ОБЩЕСТВА. Березовская Е.М., психолог, МБФ «Сотворчество, Киев.

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Блохіна І.О., аспірант кафедри психології і педагогіки НТУУ «КПІ», м. Київ

ДО ПРОБЛЕМИ ЕЛІТАРНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ. Гавриленко С.Й., директор Культурного фонду АНК, Київ.

ДУША УКРАЇНИ ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Андрій Забава, Центр Езотеричного Синтезу ГО “Сходження”, м. Львів

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ВІДПОВІДЬ НА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ. Кононенко С.А., ст. викладач ФЛ НТУУ «КПІ», пошукач, каф. психології і педагогіки

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО МОРАЛЬНОГО АРЕАЛУ. Лобанова Г.В., доц. кафедри соціології НТУУ КПІ

У РІВНОВАЗІ МАТЕРІЯ СЛІПА, ПОЗА РІВНОВАГОЮ – ПРОЗРІВАЄ. Мазур Л.М., Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, Київ

УРОВНИ СОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА. Мусатова Лиана, МБФ «Сотворчество», Киев.

ШЛЯХІВ ДУХОВНОГО ТА ЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ БАГАТО, А ВЕКТОР – ОДИН. Петюшенко Л.М., к.т.н., директор Українського науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем та біоенергетичних технологій, директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА. Суботинов В., Представительство Института планетарного синтеза в Одессе

ЗАГАЛЬНО ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Сусська О.О., професор кафедри психології та соціальної педагогіки МАУП

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ
16.00 -17.00

 

КАЛЕНДАРЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ Ведут Раиса Суханова, Николаев, Майя Савицкая, Киев

РАСКРЫТИЕ МИССИИ ЧЕЛОВЕКА, НИЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. МИР ГЛАЗАМИ СОВ-РЕМЕННЫХ ПРОРОКОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ В ИНДИЮ Размышления, видео, коучинг. Лиана Мусатова, МБФ «Сотворчество», Киев

 

Пленарне засідання №2
ДУХОВНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
19 квітня початок о 10.00

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЕССМЕРТИЕ: ФАНТАЗИИ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? Апанасенко Г.Л., д.мед.н., профессор, зав. каф. НМАПО им. П.Л.Шупика, Киев

БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ. Гоч В.П., Кулиниченко В.Л, Международная ассоциация специалистов по работе в причине

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Гончаренко М. С., проф., Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина г. Харьков

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. Попова Л.А., проф., доктор мед. наук, кафедра спортивной медицины и санологии НМАПО им. П.Л.Шупика, г. Киев

КОСМОС І ХАОС СОЦІО-ПРИРОДНОЇ ЦІЛІСНОСТІ. Рижкова С.А., Державна академія керівних кадрів культури , Київ

СИНТЕТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД — ОСНОВА МЕДИЦИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Мовчан П.І., к.ф.н., доцент, Комітет з етики та гуманітпрної експертизи. Київ.

ГРЯДУЩАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ДУХОВНОСТЬ. Малюта А.Н., д.ф.н., акад. Петровской Акад. Наук и Искусств, Рыбак М.Б., Президент ГО «ЦГИ «Звездный час»

ИСТИННАЯ ЭЛИТА И ФОРМИРОВАНИЕ СОБОРНОГО ОБЩЕСТВА. Мусатова Лиана, к.б.н., президент МБФ «Сотворчество», Киев

ПСИХО-ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ДО ПОЛОГІВ В СІМЕЙНОМУ КЛУБІ ЕЛЕОНОРИ ГРОЙСМАН «ЭЯ». Гройсман Е.Н., президент, Лісечко Н.О., інструктор, Общественная организа-ция «Группа поддержки экологического осознанного родительства «Феникс», Семейный клуб «ЭЯ», г. Киев

 

Секція №3: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
ЕНЕРГІЯ НОВОЇ ДОБИ: РОЗВІТОК ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Веде Петро Мовчан, к.філос.н., доцент, Міжнародна академія фундаментальних основ буття

 

ОПЫТ ЖИЗНИ В ЭКОПОСЕЛЕНИИ. Билык Валерий, предприниматель, СПД “Клеверленд”, Киев

КИЇВСЬКИЙ СИНДРОМ – SOS. Буніна О.К., Нечай Т.В., Громадська організація Координаційна Рада об’єднань громадян «Варта Києва», м. Київ

ТРАНЗИТОРНІ СТАНИ-ПОШУК НОВИХ СТРАТЕГІЙ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’Я. Гордієнко О.В., лікар вищої категорії, Поліклініка№1 Шевченківського р-ну м.Києва, Українська асоціація по біоетиці, Центр сприяння суспільному розвитку ім. М.Пирогова, УРП СОБОР, Гордієнко О.В., НМУ ім. акад. О.О.Богомольця

ЭКО СТРОИТЕЛЬСТВО. Бобровицкий Андрей, эколог, СПД «Клеверленд», Киев

ЕКОВІТАЛІЗМ – БАЗОВИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ЕТИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Гур В.І., проф., д.ф.н. кафедри філософії, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

«ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ» ЭССЕИЗМА. Гуцол С.Ю., к.психол. н., Доцент кафедри психологии и педагогики, Факультет социологии НТУУ «КПИ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІННОСТІ АНТРОПОМЕТРІЧНИХ ОЗНАК ДІВЧАТОК МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУППИ. Декар О.Ю., КНУТД

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬСТВА ДО ЕКОСТІЙКОГО РОЗВИТКУ. Заєць Р.В., Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

АБЕТКА ЛАНДШАФТНОЇ ТВОРЧОСТІ — НОВА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Клыкова Л.Н., Украинская Школа ландшафтного творчества «Оранта», г.

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ, КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. Колтик М.А., ФС, Кафедра психології і педагогіки, асистент

УРБАНІСТИЧНИЙ СВІТ ЯК СТРУКТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ. Красовська З.В., Кафедра філософії НТУУ «КПІ», м.Київ

2012 ГОД – СИНХРОНИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ! Майя Савицкая, исследователь Космологии Времени и Священного Календаря майя, г. Киев

Секція № 4ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
Веде Олена Винославська, к.псих.н., НТУУ «КПІ», Київ

ФЕНОМЕН ЛЖИ И ЕГО ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В ЦЕ-ЛОМ. Абышкина Н.Е., Базилевич М.Д., Киевский Национальный Экономический Университет, г. Киев

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК ЧИННИК ПРИЙНЯТТЯ НИМ ЕТИЧНОГО РІШЕННЯ. Винославська О.В., Національний технічний університет України „КПІ”, Київ

СОЦІАЛЬНО – КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО ОРГАНІЧНОГО СОЦІО – (НАЦІО -) ГЕНЕЗУ. Гордієнко О.В., Комітет з етики НМАПО ім.П.Л.Шупика м. Київ, Комітет з етичної та гуманітарної експертизи, Колегія з соціальних питань УРП СОБОР, Центр спри-яння суспільному розвитку ім.М.Пирогова

ВЕРА, САМОРЕГУЛЯЦИЯ И МАССАЖ. Грищук Александр, МБФ «Сотворчество», студент Киевской Духовной академии

МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. Гусак Н.К., ст. викл. кафедри філософії . НТУУ «Київський політехнічний інститут»

ЦІННІСНО-НОРМАТИВНА ОСНОВА ПОЧУТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ Клименко М.І., НТУУ „Київський політехнічний інститут”, м.Київ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ МАЙБУТНІМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ. Кононець М.О., Національний технічний університет України „КПІ”, Київ

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. Мігалуш А.О., м. Київ

СПЕЦИФІКА МОТИВАЦІЇ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Помиткін Е.О., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м.Київ, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці

ЗМАГАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Процко С. А., викладач ка-федри філософії, НТУУ ”КПI”

СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ ПО МЕТОДУ ХЕЛЛИНГЕРА. Евгений Ульянов, ассистент Бернацкой Натальи Богдановны, системного терапевта, специалиста Московского институ-та интегративной семейной терапии

МЕТОД РАДИОЭСТЕЗИВНОЙ ХРОНОТЕРАПИИ. Виталий Щукин, Член международного регистра комплиментарной медицины, член «Общероссийской медицинской ассоциации специалистов народной традиционной медицины и целителей», член «Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины Украины», Севастополь

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Танок.