Форум 2006


Институт планетарного синтеза (Женева)

Національний авіаційний університет України
Інститут міжнародних відносин

Коаліція громадських організацій України «НАРОДНА РАДА»

 

Шостого міжнародного Форуму «На порозі нової доби:
ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА»

Київ, 26 — 27 травня 2006 р.

Резолюція

Основна мета Форуму — об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського суспільства в Україні.

Форум поставив та обговорив декілька актуальних для сьогодення України питань:
Етичні засади майбутньої цивілізації
1. Етичні та духовні аспекти освіти й виховання
2. Людина — родина — суспільство: нові парадигми взаємовідносин
3. Духовні виміри соціально-політичного життя

Духовні аспекти здоров’я людини та суспільства
1. Гуманізація науки і технологій
2. Етика взаємовідносин та спілкування як основа здоров’я
3. Оздоровлення інформаційного простору

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обовязку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Коаліції громадських організацій «Народна рада».
У Форумі взяли участь біля 200 осіб, вчені, релігійні та громадські діячі, представники державних установ та комерційних структур. Було представлено біля 80 доповідей та повідомлень, 2 майстер-класи. Учасники Форуму одностайно прийняли на заключному засіданні 27 травня 2006р. такі підсумкові документи:

1. Проект створення на Україні зусиллями зацікавлених учасників Форуму Коаліції громадських організацій «Народна рада», яка буде постійно діючим органом для здійснення мети конференції: підтримка та впровадження прогресивних іноваційних ідей просвіти, охорони здоров»я, соціальної роботи, які базуються на духовних засадах та принципах і відповідають гуманістичним ідеалам громадянського суспільства, потребам духовного відродження людства.
2. Установчий документ Коаліції громадських організацій «Народна рада» Маніфест відповідальності.
3. Лист до міністерства освіти та науки України про підтримку ініціативи педагогічних працівників дитячого культурно-оздоровчого центру «Молода гвардія», м.Одеса, створення на базі цього закладу Державного центру іноваційних педагогічних технологій.
4. Звернення до громадськості та громадських організацій про поширення та впровадження в Україні принципів та цінностей біоетики шляхом створення та сприяння функціонуванню етичних комітетів, які здійснюють гуманітарну експертизу у сферах освіти, екології, інформаційної безпеки.
5. Звернення до широкої громадськості, державних та недержавних установ інформаційної сфери діяльності: «Посилимо особисту відповідальність за оздоровлення інформаційного середовища нашого буття».

МАНІФЕСТ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

громадських діячів, вчених, лідерів просвітницьких,
духовних, культурологічних, політологічних, екологічних громадських організацій, благодійних фондів, політиків, фахівці із сталого розвитку, культури та духовності України і Світу

СОЛІДАРНІ В ЛЮБОВІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ДО ЖИТТЯ, ЗЕМЛІ, ЛЮДСТВА, УКРАЇНИ!

— Усвідомлюючи свою відповідальність перед Творцем, українським народом, людством та природою,
— визнаючи важливість створення механізмів істинного динамічного розвитку в усіх сферах життя людини та формування громадянського і соборного суспільства в Україні, де ключовим чинником є розвиток національної свідомості, осмислення українським народом своєї місії, реалізації її у братерстві народів світу та утвердження нового світового порядку — епохи глобальної співтворчості та процвітання,
— стверджуючи, що істинний розвиток є духовність — пріоритет загальнолюдських цінностей, мораль, відданість гуманістичним ідеалам, маніфестація кожною людиною та нацією свого унікального призначення у натхненній праці та відповідальності за свій внесок у суспільство та сприяння розвитку усього живого на Землі та її самої,
— розуміючи, що примноження справедливості, свободи, відповідальності, багатства, щастя, формування громадянського, соборного суспільства в Україні, успіх, краса, здоров’я у житті кожного є його особистий подвиг добра, втілення у кожному дні свого Духу у життєдайних вчинках та здобутках, активна громадська позиція, розуміючи, що співтворчість є механізмом посилення досягнення мети,
— спираючись на Конституцію України, та керуючись Указами Президента України № 456/99 від 27 квітня 1999 року «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» та № 1647/2005 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства», пропозицій Національної Ради з питань культури і духовності при Президентові України та досягнення цілей, проголошених на період з 2003 по 2012 рік ООН,

обираємо єднання наших зусиль з Коаліцією «Народна рада» та підписуємо Маніфест відповідальності:

1. Предметом Маніфесту є об’єднання громадських діячів, вчених, лідерів просвітницьких, духовних, культурологічних, екологічних та політологічних громадських організацій, благодійних фондів, політиків, фахівці із сталого розвитку, культури та духовності України, що підписалися нижче, з Коаліцією «Народна рада», яка є добровільним, незалежним, відкритим об’єднанням, що створено на засадах прозорості, партнерства та рівності для довгострокової програми дій з метою утвердження в Україні динамічного розвитку, де ключовим чинником є формування національної свідомості, розквіт культури та духовності.
2. Мета діяльності, завдання та організаційна структура Коаліції визначається «Положенням про Коаліцію «Народна рада», яке є невід’ємною частиною цього Маніфесту.
3. Кожна організація та особа що підписалася нижче, бере на себе зобов’язання:
· активно працювати над вирішенням завдань Коаліції, співпрацювати з учасниками Коаліції та іншими організаціями у питаннях реалізації мети Коаліції, сприяти у проведенні кампаній, акцій, конференцій, семінарів та інших заходів,
· втілювати вищезазначені принципи та цінності в усіх сферах життя.
Коаліція запрошує до приєднання усіх бажаючих осіб та організації.
Маніфест набирає чинності з моменту його підписання і залишається чинним до внесення змін у «Положення про Коаліцію «Народна рада»