Форум 2004


Велика кількість людей доброї волі стурбована долею нашого народу, його майбутнім і направляє свої зусилля на відновлення моральних цінностей і створення засад нового мислення. Повернення суспільства до співпраці з Природою — добре усвідомленої, побудованої на давніх традиціях і новітніх знаннях, потребує змін у свідомості людей. Результатом нових уявлень про світ має стати встановлення гармонійних людських відносин, що перш за все відобразиться на засадах сімейного життя. Про це піклуються педагоги, вихователі, працівники охорони здоров’я, правоохоронці, політики, широка громадськість. Для обговорення цих проблем започатковано програму конференцій та семінарів, які впроваджує постійно діюча Рада громадських організацій з питань сім’ї третього тисячоліття, нових принципів просвітництва, творчості, здорового способу життя, оздоровлення інформаційного середовища, гармонізації сім’ї, розробки програм екологічної підтримки Землі.

Фестиваль «Сім’я третього тисячоліття»
IV Міжнародна науково-практична конференція
«На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров’я»

Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ, 1-й корпус, конференцзал
27 травня — 29 травня 2004 р.

ПРОГРАМА

27 травня 2004 року

15.00 — 16.00
Реєстрація учасників Фестивалю та Конференції. КПІ, 1-й корпус, конференцзал.
16.00 — 17.30
Урочиста церемонія відкриття Фестивалю та Конференції. Вітальні промови. Узгодження програми. Формування робочих груп.
17.30 — 18.00
Творча програма Фестивалю.
28 травня 2004 року
10.00 — 13.00 (Реєстрація учасників з 9.00 у КПІ, 7 навчальний корпус)

Пленарне засідання: МАЙБУТНЄ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РОЛЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДРОВ’Я. СУЧАСНІ ІДЕЇ ТА НАПРЯМКИ В ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ
Ведуча — Наталя Андрієвська, директор Громадянського інституту лідерства (Київ)

МАЙБУТНЄ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ЦІННОСТІ, ЯКІ МИ ОБИРАЄМО. Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту Планетарного Синтезу (Женева)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ МИРЕ. Мовчан Петр Иванович, к.ф.н., ученый секретарь Международной академии фундаментальных основ бытия, г.Киев

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.
Виталий Поляков, Президент Международного Союза Академий Универсологии, Виктор Субо-тинов, Сопредседатель Одесского отделения Украинской Академии Универсологии

ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Арапова Ірина, доцент Вінницького інституту МАУП, Арапів Сергій, доцент Вінницького державного аграрного ун-ту, Соляніченко Микола, професор, директор Вінницького інституту МАУП

ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОЙ ЭПОХЕ. Номеровский Леонид Александрович, Хортицкое общество гуманитарного развития, руководитель философско-мировоззренческой студии «Человек, познай себя», г. Запорожье

ПРОБЛЕМИ В СВІТІ, СУСПІЛЬСТВІ — ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Батліна Людмила Вікторівна, Запорізький юридичний інститут МВС України, професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

ЧЕЛОВЕК КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА. Инна Полякова, Ректор Международного Союза Университетов Управления и Психосистемологии

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. Мусатова Ліана, президент Міжнародного благодійного фонду «Співтворчість», м.Київ.

РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖІ НАРОДНИЇХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ — ВЕЛІННЯ ЧАСУ. Анатолій Мартинюк, директор Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України, м. Київ

13.00 — 14.00
Обідня перерва
Перегляд відеофільму «Жива вода»
14.00 — 16.30
Робота по секціях

Секція № 1: ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ПЕРИНАТАЛЬНА ПЕДОГОГИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ
Ведучий — Олександр Тарасов, Культурно-просвітницький фонд «За покликом серця», Київ

ВИХОВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ СУБ»ЄКТА НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ І ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Кузнєцова Тетяна Василіївна., к.е.н., доцент кафедри психології Інституту соціальних наук МАУП, , відмінник освіти України, м. Київ

ДУХОВНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: «ВЕЛИЧИЕ МАТЕРИНСТВА» — ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ДУХ СЕРДЦА». Рукавишникова Д.К., Федутик М.В., Свет-лова А.В., Ковалева Ж.И., Днепропетровский медицинский институт народной медицины. Благо-творительная организация «Дух Сердца». г. Днепропетровск

ТЕХНОЛОГІЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Базилевич Марія Дмитрівна, кафедра інформатики Київського Національного Економічного Університету

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАНИЯ. Березанская Н. И., Красюк Ю. Н., Киевский национальный экономический университет

КОМПЬЮТЕР КАК АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ. Володина-Панченко Наталия, художник-екрааналитик, преподаватель-методист, зам. директора Компьютерного центра Киевской дет-ской Академии искусств, Заслуженный работник культуры Украины

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ВІДХИЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. Гончарук Олег Вікторович — заступник начальника Військово-медичного Центру Військово-повітряних Сил Збройних Сил України з виховної роботи. м. Київ

КУЛЬТУРА БЕРЕМЕННОСТИ. ПРИСУТСТВИЕ ОТЦА ПРИ РОДАХ. Гройсман Элеонора, президент. Центр здоровой беременности и раннего развития ребенка. м. Київ.

СУЧАСНІ ІДЕЇ І НАПРЯМКИ ГУМАНІЗАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ. Зінько о. Василь, ЧСВВ, Львівський святоонуфріївський монастир отців Василіян, Коваль о. Михайло, ЧНІ Львівський святоклиментіївський монастир отців Редемптористів,, Андрушко В.Т., Львівська нац. академія ветеринарної медицини ім. C. Гжицького, Огірко О.В., Львівський інститут МАУП

ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ЛЮБВИ ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОГО СЛОВА. Микушева Елена, ШКОЛА позитивного мышления, г. Киев

УРОКИ ЛЮБВИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДУШИ РЕБЕНКА. Рогозов С.М., педагог, психолог, г.Киев

ЯК НАВЧИТИ ДИТИНУ ЧИТАТИ ЗА 10 УРОКІВ. Соцкова Л.І., педагог ліцею МАУП, м. Київ

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВОСПРИЯТИЕ СОЦИУМОМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ. Хазнаферова Юлия Борисовна, Психолог ЗСШ №166, г.Киев

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К НОВОМУ ВЕКУ
Низамиев Руслан Вильданович, президент фонда «Неопалимая Купина», Москва

Секція № 2: ДУХОВНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ
Ведуча — Ліана Мусатова, президент МБФ «Співтворчість» , Київ

ДУХОВНІСТЬ В ОСНОВІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Надія Гарасимчук, викладач Самбірського педколеджу, Євген Гарасимчук, викладач Самбірського медучилища Львівська обл.

КЛЮЧ ДОБРОБУТУ НА ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ. Зінько о. Василь, ЧСВВ, Святоонуфріївський монастир, м. Львів, Коваль о. Михайло, ЧНІ, Святоклиментіївський монастир, м. Львів, Андруш-ко Володимир Тимофійович, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, м. Львів, Огірко Олег Васильович, Львівський інститут МАУП

ВИЩА СУТНІСТЬ ЖИТТЯ В ЙОГО РЕАЛЬНОСТІ. Людмила Кареліна, Психокоректор, Член Правління творчого осередку „Інтелект України» (Європейської Академії Проблем Людини), Київ

ПРОЦВЕТАНИЕ = УСПЕХ = ДУХОВНОСТЬ. Галина Михайлова, психолог, президент Благотворительного фонда «Свет Души», г. Киев

ОПЫТ ДУХОВНОЙ РАБОТ В СТАНОВЛЕНИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Овчар Валентина Владимировна, начальник кондитерского цеха, г. Джанкой.

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. Огірко О.В., Львівський інститут МАУП

ЖИТЬ НЕ СТАРЕЯ! Паникарская Лала Борисовна, руководитель клуба «Феномен» г. Киев

НА ПУТИ К НОВОМУ, ЛУЧШЕМУ МИРУ: КРАТКИЙ ОБЗОР НАШИХ ЗАДАЧ. Эммануэль Петракис, доктор философии, журналист, психолог, педагог, известный просветитель, глава французского отделения международной общественной организации «Универсальный альянс»

МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ДОСТАТКА И ИЗОБИЛИЯ. Мини-тренинг. Лиана Мусатова, президент Международного фонда «Сотворчество», Киев.

Секція № 3: РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДУХОВНІСТЬ
НОВЕ РОЗУМІННЯ ЛІДЕРСТВА
Ведуча — Наталя Андрієвська, директор Громадянського інституту лідерства, Київ

ДУХОВНЫЙ ПРОЕКТ «UNIWORD» — ЛЮДИ МИРА. Александр Вольний, Белгород-Днестровский

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДУХОВНОСТЬ, НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИДЕР-СТВА. ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДУХ СЕРДЦА»
Светлова Алла Вацлавовна, Глава правления, Рукавишникова Диана Константиновна зав. кафедрой педиатрии ДМАНМ к.м.н., Днепропетровск

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ТА ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ОБРАЗА ЛІДЕРА В СОЦІОЛОГІЇ Й БІОЕНЕРГЕТИЦІ. Сусська О.О. к.ф.н., пров. наук. співробітник Інституту психології АПН України, Київ

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДУХОВНОСТЬ. Черный Виктор Иванович, заместитель председателя Киевского городского Союза защиты прав потребителей. Депутат Дарницкого районного совета г. Киева, председатель постоянной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Костюк Павел Николаевич, Начальник аналитического центра межрегионального профессионального союза предприятий и предпринимателей малого и среднего бизнеса, г. Киев

КРАЄЗНАВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Дрок Наталія Ярославівна, вчитель фізкультури Ліцею міжнародних відносин №51, здобувач Київського національного університету культури і мистецтв. Київ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. Юрій Мартинюк, Дрогобицька Духовна Семінарія, м.Самбір, Львівська обл. Оксана Мартинюк, Філія ЗАТ Трускавецькурорт» Бальнеоозокеритолікарня №2, м.Дрогобич, Львівська обл.

ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ. ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДЕРА НОВОЙ ЭПОХИ. Орлова Т.Ю., психолог, Лицей международных отношений №51, г. Киев

ПЛЕКАННЯ ЛІДЕРІВ НА ІГРОВОМУ МАЙДАНЧИКУ. Ірина Запольська, Центр сучасного мистецтва «ДАХ», м.Київ

16.30 -17.30
Підведення підсумків дня
Творча майстерня Олександра Рекуненка
29 травня 2004 р.

10.00 — 13.00 (Реєстрація учасників з 9.00)

Пленарне засідання: ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА
ЗДОРОВ’Я
( КПІ, 7 навчальний корпус)
Ведуча — Лариса Попова, д.м.н., проф., Київська медична академія післядипломної освіти

О КОНВЕРГЕНЦИИ НАУКИ И РЕЛИГИИ. Г.Л.Апанасенко, проф., зав. каф. спортивной медици-ны и санологии КМАПО, ведущий телепрограммы «Планета здоровья», г.Киев

МЕХАНИЗМ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Проф. В.П.Гоч, проф. В.Л.Кулиниченко, Международная школа «Причина и карма»

БИОЭТИКА КАК «ЛЮБОВЬ К ДАЛЬНЕМУ». Амиранашвили А.Л., Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л., Украинская ассоциация по биоэтике, г.Киев

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПСИХИКИ И ТЕЛА: СУТЬ И СТРАТЕГИЯ. Л. А. Попова, проф, кафедра спортивной медицины и санологии КМАПО им. П.Л.Шупика

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА — МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. Мудрецкая Елена Владимировна, член-корр. МТАНР, директор ИЦ СИТУ

ХОЛІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА МЕДИЦИНИ МАЙБУТНЬОГО. Рациборинська Наталія Володимирівна — кандидат медичних наук, доцент, доктор філософії по спеціальності авіакосмічна медицина, член — кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці; завідувач відділення авіакосмічної психофізіології та клінічної психології управління авіаційної та космічної медицини Військово — медичного Центру ВПС ЗС України; директор ГО „Інститут біопсихосоціальних аспектів здоров’я», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ НАЦІЇ, ТРУДОВОГО ТА ОБОРОННОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Й. Гарбаж — голова комісії з питань формування здоров’я молоді Львівського крайового товариства „Рідна школа», координатор проекту, А. Магльований — професор, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я, проректор з питань гуманітарної освіти та виховання Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, науковий керівник проекту, М. Яворський — директор Львівського ЦНТЕІ, керівник консорціуму «Львіввалеополіс», М. Одрехівський — Трускавецький валеологічний інноваційний центр (спеціальна економічна зона „Курортополіс Трускавець»), І. Юзьків — голова Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області, І. Пілка — голова Миколаївської районної ради Львівської області, Ю. Чейпеш — голова комісії з питань охорони здоров’я та екології, Миколаївської районної ради Львівської області, М. Сидор — голова комісії з питань освіти і культури Миколаївської районної ради Львівської області.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Гриценко Е. Н., д. фармац. наук, профессор, Кулиниченко В. Л., д. филос. н., Киевская медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев; Свешникова И. П., Центр здорового образа жизни «Лебедь», г. Ялта, Крым

ПРОТОАРХЕТИП НАУЧНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ КАРТИН МИРА
Рыжкова С.А., Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Н.Бойчука

ПСИХОСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
Проф. Ирина Викторовна Ершова-Бабенко

13.00 — 14.00
Обідня перерва
Перегляд відеофільму «Електронні голоси»
14.00 — 16.30
Робота по секціях

Секція № 1. СУЧАСНІ ВЧЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ТА ЕНІОЛОГІЯ
ТРАНСМУТАЦІЯ ТІЛА: ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ
Ведуча — Олена Мудрецька, член-кор. МТАНР, директор ДЦ СІТУ

МЕТОДИКА ИНТЕРИОРИЗАЦИИ ОБРАЗА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИ-ОННОЙ ДИАГНОСТИКИ. Щукин В. П., г.Севастополь

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭНЕРГИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕКА
Алехина Алина, физик-молекулярщик, биофизик, диетолог

КОДЕКС СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА. Ольга Моргунова, Черновцы

ЧЕЛОВЕК! СИЛА ТВОЯ ВНУТРИ ТЕБЯ. ТВОЯ ТРЕТЬЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Капленко Галина Яковлевна, врач акушер-гинеколог.обл.Киевская, г.Ирпень

БОЛЕТЬ СТЫДНО, ГОСПОДА! Галина Михайлова, психолог, президент Благотворительного фонда «Свет Души», г. Киев

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ КАК ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТИХИЙ. Елена Свитко, натуропат

НОВЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Маркив Владимир Емельянович, Московский центр информатики «Гамма-7».

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ЗЦІЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
Гордієнко Олена Василівна, Центр сприяння суспільному розвиткові ім. Миколи Пірогова, напря-мок «Школи здоров»я», Київ.

ТРАНСМУТАЦИЯ ТЕЛА — КАК ЭТАП ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И. П. Свешникова — Народный академик Международной академии энерго-информационных наук, директор Центра здорового образа жизни «Лебедь», г.Ялта

ТРАНСМУТАЦИЯ КАК НЕОТЕМЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕХОДА В НОВОЮ ПЛОНЕТНУЮ ЦИВИ-ЛИЗАЦИЮ. ПОНЯТИЕ ОБ ОГНЕННЫХ БОЛЕЗНЯХ. Главацкий Виктор Николаевич, руководительЦентра Знаний о Трансмутации и Огненном Приображении, г. Севастополь, АР Крым

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ИНИЦИАЦИИ ТРАНСМУТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЧЕТАНИЯ ПРАКТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ РЭЙКИ, И МЕТОДИКИ И. П. СВЕШНИКОВОЙ. Таран Т. А.- мастер Рэйки, г. Киев

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДУХОВНОЙ И ТЕЛЕСНОЙ ТРАНСМУТАЦИИ. Овчар Валентина Владимировна, начальник кондитерского цеха, г. Джанкой

ФЕНОМЕН РАДИОЭСТЕЗИИ. Шевченко Борис Матвеевич, действительный член Международной академии биоэнерготехнологий, г. Киев

Секція № 2: ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ
ОБРАЗ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ
Ведуча — Лариса Попова, д.м.н., проф., Київська медична академія післядипломної освіти

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Рациборинська Н. В.- канд.мед.наук, доцент, доктор філософії, член — кореспондент МАПЛАК, курс медичної психології ВІ МАУП, директор ГО «Інститут біопсихосоціальних аспектів здоров’я»; Ладутько С. В.- канд. мед. наук, доцент, кафедра загальної та біологічної хімії Вінницького Національного Медичного Університету ім. М.І.Пирогова

ПСИХОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТОСТІ, ЯК МЕТОД ДУХОВНОГО ЦІЛИТЕЛЬСТВА. Ольга Сазанович, Директор Школи духовного розвитку особистості «Ключі розуміння», м.Київ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, РАСКРЫТИЯ ЛИЧНОСТ-НОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Радькова Светлана Владимировна, педагог-психолог, Педагогическая гимназия №3, Беларусь, г. Минск

САМОСОЗНАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ВЗРОСЛЕНИЯ ЧЕ-ЛОВЕЧЕСТВА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Н. А. Введенская, к.т.н., Фонд духовного развития «АНК», г.Киев

ОБ АСПЕКТАХ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. Лашкарева В.И., Лашкарев В.Г., Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Адвентистский международный медицинский центр, г.Киев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПСИХОБИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ КОРРЕКЦИИ. Машир Владимир Анатольевич, Запорожский государственный университет, кафедра медико-биологических основ физической культуры и спорта, аспирант, г. Запорожье

МЫСЛЕФОРМЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ. Новицкая Л.В., психолог, г. Киев

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ВСЕЛЕННОЙ: ПЕРЕХОД. Незабудка (Тонкий План), Юлия Волкова (Житомир), Наталия Петричук (Житомир), Ольга Золотаренко (Киев), Ирина Пришва (Киев), Надежда Толмачева (Бровары), Ольга Домашенко (Житомир), Щирук Александр (Житомир), Анна Кавун (Житомир), Зинаида Марчук (Винница), Эдуард Кавун (Киев), Институт Персонального Времени и Пространства

ОБРАЗ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ЖЕНЩИНЫ НА ЕЁ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Лавринец М. В., психолог, средняя школа №206, г. Киев.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ. Сиволоцька Лариса Петрівна, ст. науковий співробітник, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Секція № 3: ІННОВАЦІЙНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ
ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ведучий — Валентин Кулініченко, д.ф.н., проф., Київська медична академія післядипломної освіти

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОВИХОВАННЯ І ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Акімова О.Р., ДЕІ Мінприроди України

ВАЛЕОЛОГИЯ — ГАРМОНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ. ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ. Балан Ольга Николаевна, Киевский валеоцентр имени Бобрышева Н.А.

ЕСТЕТИЧНА ВИРАЗНІСТЬ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНОГО МІСТА ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ССУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. Бут Наталія Константинівна, архітектор, аспірант при кафедрі теорії та історії мистецтва національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

ДУХОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ. Зінько о. Василь, ЧСВВ, Коваль о. Михайло, ЧНІ, Андрушко В.Т., Огірко О.В., Львівський святоонуфріївський монастир отців Василіян, м.Львів, Львівський святоклиментіївський монастир отців Редемптористів, м.Львів, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. C. Гжицького, м.Львів, Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом м.Львів.

БИОМЕДИЦИНСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОЭТИКА КАК РЕГУЛЯТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Коваленко Н.В., Киевская медицинская академия последипломного образования им.П.Л.Шупика

ЗНАЧЕННЯ БІОЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДНУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Молотова О. М., ДЕІ Мінприроди України

«МОЛОДА ГВАРДІЯ» — МІЖНАРОДНИЙ СОЦІОПОЛІС В ОДЕССІ, ПЕРЛИНІ ПРИЧОРНОМОР’Я. Любов Рогатинська, БФ «Молода гвардія», Одесса

ПРОЕКТ «ДУХОВНІСТЬ — ЗЕМЛЕРОБСТВО — ЗДОРОВ’Я» У С. ЛАДИЖЕНКА УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ., Руденко Віра Володимирівна, керівник групи «Істина», с. Ла-диженка, Мусатова Ліана, президент МБФ «Співтворчість», м. Київ

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Чудо Игорь Григорьевич, специалист по фэн-шуй и биолокации

16.30 -17.30
Підведення підсумків
Творча майстерня Володимира Файнера.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:
ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ ІУ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
28 травня 2004 р. о 16.30
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕУРГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. Рекуненко Александр Иванович, член Союза художников России и Международной Федерации художников ЮНЕСКО (IFA), Центр «Неопалимая Купина», г. Москва
29 травня 2004 р. о 16.30
ДУХОВНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МИРА
Файнер Владимир Михайлович, Харьковский планетарий им. Ю. Гагарина.
. ПОКАЗ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

28.05.04 р. о 13.30. ЖИВА ВОДА — 30 хв.,
29.05.04 р. о 13.30. ПРО ЕЛЕКТРОННІ ГОЛОСИ — 30 хв.

ЕКСКУРСІЯ «ДУХОВНІ СВЯТИНІ КИЄВА ТА ІНІЦІАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСМУТАЦІЇ»

Проводить Свешнікова Ірина Порфирівна
30 травня. Збір біля храму Софії Київської о 10.00.
Додаткова інформація та запис — біля столу реєстрації