Форум 2003


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«На порозі нової доби:
актуальні моделі освіти та здоров’я»

Київ, 22 — 25 травня 2003 року

Інститут планетарного синтезу (Женева)
Національний технічний університет України «КПІ»
Українська асоціація з біоетики
Міжнародний благодійний фонд «Співтворчість»
Культурно-освітній фонд «За покликом серця»
ДЦ «Сучасні інформаційні технології України»
Фонд духовного розвитку «АНК»
Громадянський Інститут лідерства

За підтримки:
Київської міської держадміністрації
Академії вищої школи України
Дитячого фонду ООН, Представництва ЮНІСЕФ в Україні

ПРОГРАМА УРОЧИСТОГО ВІДКРИТТЯ

22 травня 2003 р., 16.00, Бібліотека КПІ

Гавриленко Світлана, співголова оргкомітету конференції
Шеховцов Володимир Ілліч, Заступник першого проректора НТУУ «КПІ»
Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту планетарного синтезу, Женева
Блінда Любов Володимирівна, перший заступник начальника Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА. Привітальне слово.
Віктор Карпенко, Координатор програм ЮНІСЕФ в Україні. Дитячий фонд об»єднаних націй.
Иеромонах Аристарх.(Лебедев), Украинская православная церковь
Сальчук Георгій, Українська Православна Церква, Протоієрей, представник Православної Церкви у Верховній Раді України.
Дубина Микола Іванович, Президент Академії наук вищої школи України, академік, доктор філологічних наук, професор. Привітальне слово.
Скрыпник Любовь Петровна, директор Частной школы №5, г.Днепропетровск

ПРОГРАММА

22 травня 2003 Бібліотека КПІ, пр-т Перемоги, 37

11.00 — 16.00 Реєстрація участників конференції
16.00 — 18.00 Урочиста церемонія відкриття конференції
Узгодження програми, формування робочих груп.
Творча програма фестивалю

23 травня 2003 Бібліотека КПІ, пр-т Перемоги, 37
10.00 — 13.00 Пленарне засідання

СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: РОЛЬ ОСВІТИ

Ведуча — Світлана Гавриленко, к.ф.-м.н., директор БОДР «АНК»

ЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту Планетарного Синтезу (Женева)

ВІДПОВІДАЛЬНИМ Є КОЖЕН: ЩО ОЗНАЧАТИМУТЬ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ» ТА «ОСОБИСТА КУЛЬТУРА» У ХХІ СТОЛІТТІ
Д-р Артур Харкінс, професор університету Міннесоти, США

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ МЕДИЦИНЫ
Федоткин Игорь Михайлович, Д.т.н., профессор НТУУ «КПИ», засл. деятель науки и техники Украины, лауреат Гос. премии Украины.

ГУМАНІЗУЮЧА СИЛА МИСТЕЦТВА
Тимченко С.К., доцент кафедри філософії НТУУ «КПІ»,
Кузнецова В.О., доцент кафедри іноземних мов НАВСУ

КАК ЧЕЛОВЕК-ДУХОИСКАТЕЛЬ МОЖЕТ СЕГОДНЯ ВЫБИРАТЬ СВОЙ ПУТЬ
Юрген Теберат, член Ассоциации Вальдорфских школ Австрии

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
Мудрецкая Елена Владимировна, член-корр. МТАНР, директор ИЦ СИТУ

МІСІЯ ЯК ЕНЕРГІЯ ТА ВЕКТОР ПРОГРЕСУ
Мусатова Лиана Аркадиевна, президент МБФ «Співтворчість», ведуча Школи духовно-соціального розвитку «Співтворчість»

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Орловская Е.В., врач-педиатр

13.00 -14.00 Обідня перерва
14.00 — 17.00 Робота секцій:

Секція 1 ГУМАННО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ

Ведучий — Олександр Тарасов, віце-президент БПКФ «За покликом серця»

ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Помиткін Едуард Олександрович, Зав. від. теорії і практики пед. майстерності Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Березанская Наталия, преподаватель информатики КНЭУ
ПСИХОГРАФИКА — ИМПУЛЬС К ОЧИЩЕНИЮ И ТВОРЧЕСТВУ
Т. Голубь, А. Волосович, В. Слободиская, «ВИКОМ», Винница

КРОСС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Зоя Данилова, Наталія Лямзина, Львівська Академія комерції

ОСВІТНЬО — ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНО -КРАЄЗНАВЧИХ ГУРТКІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ.
Дрок Наталія, Ліцей міжнародних відносин №51, здобувач Київського національного університету культури і мистецтв

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПЕДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Юлия Литвина, Мелитополь

ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Лотоцька Л.Б., Кафедра медичної інформатики, ЛДМУ ім Данила Галицького

ВИХОВАННЯ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
Огірко О.В., Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

ПУТЬ ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Столяренко Тамара Викторовна, классный учитель Вальдорфской школы, Днепропетровск

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАHИЯ
Россинский Константин Александрович, вpач — педиатp, учитель валеологии школы — гимназии

СМЫСЛОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В СТРУКТУРЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Карпиловская Светлана Яковлевна, ин-т психологии АПНУ

УЧЕБНИК ДОБРЫХ ЗНАНИЙ
Давыдова Наталья Петровна, руководитель Школы вневременной мудрости, Житомир

Секція 2 РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДУХОВНІСТЬ

Ведуча — Ліана Мусатова, президент МБФ «Співтворчість»

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Сусская Ольга Олександрівна, к.ф.н., ин-т психологии АПНУ

ПЕДАГОГИКА В ПОИСКАХ ДУХОВНОСТИ
Гавриленко С.И., директор Культурного фонда «АНК»

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ
Воротняк о.Й., Коваль о.М, Терешкевич с.Д.-Г., Огірко О.В., Андрушко В.Т.
Львівський святоонуфріївський монастир отців Василіан,
Львівський святоклиментііївський монастир отців редемптористів,
Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького,
Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом,
Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. C. Гжицького

ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ СВІТОГЛЯДНОЇ, ТЕОЛОГІЧНОЇ І МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
В.Г. Костенко, к. філ. н., доцент, зав. кафедри філософії
Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького

ПРИНЦИПЫ НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Александр Лещинский, Всеукраинская ассоциация общественного здоровья, Сумы

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Сарчук Виктор Николаевич, Член — корр. Академии наук технологической кибернетики Украины, Академик МАЭН

РОЛЬ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ
Трефелева О.В., Ткачук Л.Л., Гаврилова Л.В., Харьковский областной благотворительный фонд инновационных знаний, идей и технологий гуманизации

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОПОНИМАНИЯ: ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА — К СОЗИДАНИЮ
Шабанова Татьяна, «Орден Зодиака», Одесса

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДУХОВНОСТЬ
Кобыфа Б. Я., «Орден Зодиака», Одесса

ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ ЯК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОДИНИЦІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ. ПРОЕКТ «ЗОЛОТИЙ ВІК».
Шевчук Євген Романович, виконавчий директор благодійного фонду «Відродження Коростишівського району», Житомир

Секція 3 НОВЕ РОЗУМІННЯ ЛІДЕРСТВА

Ведуча — Наталя Андрієвска, Громадянський інститут лідерства

РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ТА ВІРТУАЛЬНЕ Я: ЯК КЕРУВАТИ 5 ЧИННИКАМИ ВІДМІННОСТЕЙ
Д-р Артур Харкінс, професор університету Міннесоти, США
Д-р Бренда Файла, Лондон, ОК

ЛИДЕРСТВО КАК ЛОЗУНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.
Оксана Ярмолович, Южно-Украинский педуниверситет, Одесса

ОСВІТА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІДЕРСТВА
Олександр Дем’янчук, Національний університет „Києво-Могилянська Академія»

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Свешникова И. П., директор Центра здорового образа жизни «Лебедь», Ялта.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Новицкая Л.В., психоаналитик, Киев

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
Хазнаферова Ю. Б., Психолог ЗСШ № 166

ЕТИЧНИЙ ЛІДЕР: ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЛІДЕРСТВА У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Наталя Андрієвська, Директор Громадянського інституту лідерства, Київ

17.00 — 17.30 (Бібліотека КПІ, пр-т Перемоги, 37)
Висновки. Підсумки першого дня засідань

17.30 — 18.00 Перегляд документального відеофільму

«ДОСВІД ДУХОВНИХ КОМУН СВІТУ»

24 травня 2003 (Бібліотека КПІ, пр-т Перемоги, 37)

10.00 — 13.00 Пленарне засідання:

ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ»Я

Ведуча — Наталя Андрієвська, директор Громадянського інституту лідерства

СЕМЬ СТУПЕНЕК К ЗДОРОВЬЮ (КОНЦЕПЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)
Апанасенко Геннадий Леонидович, проф., зав. каф КМАПО.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ
Сарчук Виктор Николаевич, Член — корр. Академии наук технологической кибернетики Украины, Академик МАЭН

ПРИРОДНЄ ДІТОНАРОДЖЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Прюнелла Брайенс, президент Британського товариства сприяння природному
дітонародженню

ХАРИЗМА ТА ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР
Мовчан Петро Іванович, президент Асоціації «Мир через культуру», к.ф. н., Одеса

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Лопатин Владимир Георгиевич, магистр народной медицины, психолог, член Ассоциации гуманистической психологии, член Международной академии духовного единения народов мира.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Валентин Кулініченко, проф. КМАПО, віце-президент Української асоціації з біоетики

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В 21 ВЕКЕ.
Попова Л.А., проф. КМАПО им. П.Л.Шупика.

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ОТНОШЕНИЯ С ТВОРЦОМ КАК ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ
Зинаида Баранова, Краснодар

13.00 -14.00 Обідня перерва
14.00 — 17.00 Робота секцій:

СЕКЦИЯ 4 ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ. ОБРАЗ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ
Ведуча — Лариса Попова, проф. КМАПО

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Патрова Оксана, аспирантка Ин-та психологии РАО, Москва.

УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
Людмила КАРЕЛИНА, психоаналитик.

ЗНАЧИМОСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПОЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА
Лашкарева В.И., Нога Д.А., Лашкарев В.Г. Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова; Адвентистский международный медицинский центр

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Матвийчук А.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НА СОВРЕМННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Мухина Н.В., Малютина О.М., Харьковский областной благотворительный фонд инновационных знаний, идей и технологий гуманизации,

РОЛЬ ПСИХОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЗАСАД СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ.
Орлова Т. Ю., Психолог Лицею міжнародних відносин №51

ОБРАЗ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПОЛІТИКА, РЕЛІГІЯ, ЕЗОТЕРИКА, ПСИХОЛОГІЯ
Яворський М.С., Савка І.М., Львівський центр науково-технічної і економічної інформації, Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ
В.Д. Земзюлина, Алтайский государственный аграрный университет

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ: МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. КАК НАМ ДОГОВОРИТЬСЯ?
Кухтина Н.И., психолог, член Европейской психо-терапевтической лиги

Секція 5 ЕНІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ»Я ЛЮДИНИ

Ведуча — Олена Мудрецька, член-кор. МТАНР, директор ДЦ СІТУ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ФРАКТАЛЬНЫХ МАТРИЧНЫХ АПЛИКАТОРОВ ФМА
Федоткин И.М., Д.т.н., профессор НТУУ «КПИ», засл. деятель науки и техники Украины, лауреат Гос. премии Украины

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКЭНАР — ТЕРАПИИ
Федоткин И.М., Д.т.н., профессор НТУУ «КПИ», засл. деятель науки и техники Украины, лауреат Гос. премии Украины, Федоткина — Гинсгеймер Н.Г., врач

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВКЛАД АБУ-АЛИ-ИБН-СИНО (АВИЦЕННЫ) В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ И НЕТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
Бабаразаков У.Т., Международная Ассоциация народных целителей. Ташкент, Узбекистан

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ И НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
А.Л. Яковцев, Народный Институт Человека, Программа СОТИС,

ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ»Я ЛЮДИНИ»: ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПАРАДОКСИ
Попов М.В., проф. НМУ ім. О.Богомольця

ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛЮДИНИ ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ
Олена Світко, лікар-натуропат, Київ

ДУХОВНОСТЬ — ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Рогозов С. М., психолог-целитель, педагог, художник

ВОЗМОЖНОСТИ БИO(Б)/ ПСИХО(P)/ ПСИ(P)/ МЫСЛИ(B)/ ИНТЕЛЛЕКТА(W) ЭНЕРГЕТИКИ ВОЛН, ПЕРЕНОСИМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКОЙ (ЛАЗЕР/ ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ / ИНТЕРФЕРОМЕТР ФОТО ВОЛЬТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ/ СВЯЗЬ) СИСТЕМЫ
P.D.Bhatnagar (Индия), *Л,И. Конопальцева(Украина), Ion Stevenson(США),
**А.Э. Волосович(Украина), *Научно- исследовательский инженерно- внедренческий центр приоритетных технологий оптической техники, Киев, **»ВИКОМ» ,Винница

ЭНЕРГИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И ЛЮБВИ -ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
Галина Михайлова, Благотворительный Фонд «Свет Души», Киев

Секція 6 ІНОВАЦІЙНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ
Ведучий — Валентин Кулініченко, проф. КМАПО, віце-президент Української асоціації з біоетики

БІОЕТИЧНІ КОМІТЕТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Вєковшиніна С.В., Джелалі В.І. Українська асоціація з біоетики

ПАРАДИГМЫ МАССМЕДИА-ЭФФЕКТОВ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Сусская О.А., к.ф.н., ин-т психологии АПНУ

БИОЭТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Молотова О.Н., ГИПК Минэкорессурсов Украины

ЗРОСТАННЯ ЕКОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ — МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ
С.І.Кукулевська, проректор ДІПК Мінекоресурсів України

З ВИТОКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОЕТИКИ
Коваленко Н.В. КМАПО, кафедра гуманітарних дисциплін, тел. 205-49-87

СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ И БИОЭТИКА
Лысенко Е.Н. Украинская Ассоциация по биоэтике

Секція 7 ПЕРИНАТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГИКА
Ведуча — Олена Орловська, врач-педіатр

ЕСТЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ ЕСТЬ ТВОЕ ПРАВО НА РОЖДЕНИЕ
Прюнелла Брайенс, Президент Британской ассоциации естественного деторождения

КУЛЬТУРА БЕРЕМЕННОСТИ. Направления работы Центра здоровой беременности и раннего развития ребенка. Авторские книги и альбом
Гройсман Э. Н., Президент Центра здоровой беременности и раннего развития ребенка

ИННОВАЦИОННО-БИОЭТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
Кулиниченко В.Л., Максименко И.В., Усик С.В., Химич В.А., Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика, Центр «Экология младенчества»

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МАМ К РОДАМ И МАТЕРИНСТВУ
Орловская Е.В., врач-педиатр

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Орловская Е.В., врач-педиатр

СЕКС И ЗДОРОВЬЕ
Науменко Нина, г. Севастополь

РОДЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СВОБОДЫ ВОЛИ
Жаловская Тамара, Роговская Марина, инструкторы оздоровительных систем для матерей и детей

17.30 Висновки та пропозиції. Закриття конференції

25 травня 2003р.

Екскурсійна програма

«ДУХОВНІ СВЯТИНІ КИЄВА І ФОРМУВАННЯ НОВОГО ТИПУ ЛІДЕРА»

Ведуча — Свєшнікова І.П., Ялта.
Початок о 10.00
Запис на екскурсію біля столу реєстрації

РІШЕННЯ

Організатори та учасники ІІІ Міжнародной науково-практичної конференції «На порозі новой доби: актуальні моделі освіти та здоров»я» (Київ, 22 — 25 травня 2003 року) прийняли рішення про створення Народного Університету громадянської культури, який буде постійно діючим органом для здійснення мети конференції: підтримка та впровадження прогресивних іноваційних ідей освіти, охорони здоров»я, соціальної роботи, які базуються на духовних засадах та принципах і відповідають гуманістичним ідеалам громадянського суспільства., потребам духовного відродження людства.
Ініціативна група розробки положення Народного університету затверджена у складі:

1. Шнайдер Рудольф Інститут планетарного синтезу, генеральний секретар, Женева
2. Андрієвська Наталя Василівна Громадянський інститут лідерства, директор
3. Гавриленко Світлана Йосипівна Фонд духовного развитку «Анк», директор
4. Кулініченко Валентин Леонідович Украинська асоціація з біоетики, віце-президент
5. Мудрецька Євгенія Володимирівна ДЦ СІТУ, директор
6. Орловська Олена Вікторівна Врач-педіатр
7. Мусатова Ліана Аркадійовна Міжнародний благодійний фонд «Співтворчість»,
8. Таран Тетяна Массмедіа-підтримка
9. Тарасов Олександр Миколайович Благодійний фонд «За покликом серця», віце-президент
10. Тарасова Лариса Сергіївна Благодійний фонд «За покликом серця», президент